Radionice FIT I ZDRAVA MAMA

Radionice FIT I ZDRAVA MAMA

Radionice na temu zdrave trudnoće - „Fit i zdrava mama“ postoje od 2011. godine. Održavaju se dvaput godišnje – u maju i novembru – u hotelu Zira u Beogradu i potpuno su besplatne. Cilj ovih radionica je edukacija i informisanje …dalje