Besplatne radionice za trudnice, mame i tate svakog meseca u Fit i zdrava mama studiu, ul. Stojana Protića 48.

Vakcine u porodilištu

Vakcine u porodilištu

U porodilištu se prvih dana uzima krv za metabolički skrining kako bi se otkrile eventualne urođene bolesti. Takođe se u većini porodilišta radi skrining sluha i pregled vida. Zatim se pristupa vakcinaciji, beba dobija jednu dozu BCG vakcine, koja se jedino daje unutar kože (intradermalno), za razliku od svih ostalih vakcina koje se daju u mišić. Posle nekoliko meseci na tom mestu na levoj podlaktici se pravi kolekcija imunskih ćelija i zatim se stvara ožiljak koji svi mi imamo.
 
S obzirom da su u Srbiji još uvek prisutni pojedinačni slučajevi oboljevanja od tuberkuloze, u našem Kalendaru je još uvek prisutna BCG vakcina. U odnosu na drugu vakcinu, koja je protiv  hepatitisa B, približili smo se evropskim kalendarima vakcinacije. Ova vakcina štiti od virusnog oboljevanja jetre i prevencija je za nastanak malignih bolesti jetre.   
 
Dr Nevenka Raketić, pedijatrijska ordinacija « Dr Raketić », Beograd