Značaj psihološke pripreme za porođaj

Značaj psihološke pripreme za porođaj

Psihološka priprema za porođaj ima niz pozitivnih uticaja na ženu jer:   Pruža priliku za prevazilaženje straha od porođaja     Omogućava trudnici da nauči načine suočavanja sa psihofizičkim naporom …dalje